ПрАТ «БУД.ТРАНС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУД.ТРАНС»


Код за ЄДРПОУ: 32250695
Телефон: 2852338
E-mail: mbudt@i.ua
Юридична адреса: Бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27, м.Київ,01042
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Особлива інформація

Особлива інформація від 16.05.12012 розміщено 16.05.2012
Особлива інформація 11.04.2014
Особлива інформація від 23.03.2017 р. Розміщено 23.03.2017 р.
Особлива інформація від 28.03.2018 р. Розміщено 28.03.2018 р.
Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 26.03.2020 (оприлюднено 26.03.2020 р.).
Файл підпису до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 26.03.2020 (оприлюднено 26.03.2020 р.).
Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 24.03.2021 (оприлюднено 24.03.2021 р.).
Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 24.03.2021 (оприлюднено 24.03.2021 р.).
Особлива інформація "Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента" від 20.09.2021 року (оприлюднено на сайті 20.09.2021)
Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента" від 20.09.2021 року (оприлюднено на сайті 20.09.2021)
Особлива інформація "Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента" від 27.09.2021 року (оприлюднено на сайті 27.09.2021)
Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента" від 27.09.2021 року (оприлюднено на сайті 27.09.2021)
Особлива інформація "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" від 21.02.2023 (оприлюднено 21.02.2023 р.).
Файл підпису та печатки до Особливої інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" від 21.02.2023 (оприлюднено 21.02.2023 р.).
Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 30.03.2023 року (оприлюднено на сайті 30.03.2023)
Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 30.03.2023 року (оприлюднено на сайті 30.03.2023)
Особлива інформація "Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства" від 30.03.2023 року (оприлюднено на сайті 30.03.2023)
Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства" від 30.03.2023 року (оприлюднено на сайті 30.03.2023)

Обслуживание сайтов